ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

Zájmové kroužky

Keramický kroužek 2019/2020

navštěvují děti, které mají velice šikovné ruce a hodně trpělivosti, ale i spoustu zajímavých nápadů. Vítáme ale i děti, které teprve hledají, co by je mohlo bavit, co je zaujme a může jim chybět i ta šikovnost, trpělivost či nápady.  Činnost je přizpůsobena věku, zkušenostem, manuální zručnosti dětí a chuti tvořit dle vlastní fantazie.
Děti se naučí základní techniky zpracování a formování keramické hmoty a různé způsoby zdobení výrobků. Své výrobky vyrábějí podle své fantazie nebo zpracovávají určené téma.

Vybraná témata vycházejí z přání dětí, stanoví si vlastní plán činností – co by chtěly zhotovovat. Náplní hodin je tvoření z hlíny – práce se šablonou, vykrajování z plátu, modelování z hroudy, válečková technika, vykrajování formičkami nebo glazování. Nesporný významem těchto činností  je rozvoj jemné motoriky. Děti navazují pozitivní sociální vazby. Výhodou práce v keramické dílně je možnost prezentace svého výrobku ostatním. Vytvářejí hodnoty, uvědomují si, že za hmatatelným výrobkem stojí jejich práce. Učí se vážit si práce své i druhých.
Tímto chceme docílit, aby děti získávaly vztah k věcem, aby si uvědomovaly, že každou věc musel někdo vyrobit, že i ona má určitou cenu.

Naším přáním je, aby se keramika stala  jejich celoživotním koníčkem a zálibou.

 

Keramický kroužek se koná pravidelně každé pondělí  odpoledne pro nejmladší děti z 1. a 2. ročníku od 13.30 do 14.30 hod. , pro starší z 3. až 5. ročníku od 15.00 do 16.00 hod. Změny budou mít děti vždy předem zapsány v notýsku.

Do kroužku je možné se přihlásit na začátku 1. i 2. pololetí školního roku.

Nepřítomnost přihlášených žáků se písemně omlouvá zákonnými zástupci žáka či elektronicky na e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz