ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

Školní družina

Provozní doba ŠD ve škol. roce 2017/2018:

PO až PÁ:

6.30 hod. – 7.45 hod.

11.50 hod. – 17.00 hod.

Vedoucí ŠD: Zdeňka Endrlová, DiS., TČ: 569 489 118

Platba za ŠD: 50,00 Kč za měsíc

Způsob placení: Platba za ŠD se provádí společně s platbou za obědy u paní J. Kroužkové – TČ: 569 489 121,

V říjnu úhrada za měsíce září – prosinec

V únoru úhrada za leden – červen

 

Co nabízí naše školní družina:

zapojení dětí do pokusného ověřování Hodina pohybu navíc

· příjemné, podnětné a bezpečné klima

· individuální přístup k dětem

· zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku
a relaxace výchovou, hrou , učením, individuální prací

· dítě je naším rovnocenným partnerem

· zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD

· netolerujeme násilí, ponižování, posměch

· různorodost věkových skupin v oddělení

· respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost
týmové spolupráce, učíme se otevřené komunikaci a řešení problému

· posilujeme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí

· vedeme děti k smysluplnému a aktivnímu trávení volného čas

 

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 

Poslání školní družiny

– ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
– není pokračováním školního vyučování
– školní družina zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinkové a relaxační činnosti žáků, činnost je určena školním vzdělávacím programem POHODA
– výlety, soutěže, exkurze,
– v době ředitelského volna a vedlejších prázdnin pokud je počet přihlášených zájemců  nejméně 5 zajišťuje provoz

Pitný režim ve ŠD je zajištěn po celou dobu provozu. Děti si mohou nosit i
vlastní pití.

Pro děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by bylo vhodné, aby
měly s sebou svačinu.

Z hygienických důvodů rodiče nevstupují do prostor školní družiny.