ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

Základní škola

Plán práce na školní rok 2019/20

Naše škola byla úspěšná v žádosti o finanční podporu z výzvy OP VVV   “Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I”

Číslo výzvy:                          02_16_022
Registrační číslo:                 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006566
Název projektu:                    Radost pro děti
Číslo jednací projektu:        MSMT-18006/2017
Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 603 620,00 Kč.
Projekt Radost pro děti je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, čtenářské a matematické kluby, doučování žáků a setkávání s rodiči.

 Plán ZŠ na školní rok 2017/2018

Získali jsme dotaci Kraje Vysočina na podporu polytechnické výchovy dětí v základní a mateřské škole ve výši 46 000 Kč.

skola

V tomto školním roce probíhá na naší škole pokusné ověřování “Hodina pohybu navíc” vyhlášené MŠMT a NÚV.

Do Hodiny pohybu navíc (dále jen HPN) se zapojily děti z 1., 2. a 3. ročníku, které jsou přihlášeny ve školní družině. Do naplnění kapacity se mohou přihlásit i ty děti, které do družiny nedochází. Podrobnosti zjistíte u ředitelky školy.

Jsme příjemci dotace z OP VK – Výzva č. 56 

Získanou dotaci využíváme na založení a práci čtenářských dílen, stínování a zahraniční jazykový kurz pro pedagoga.
lista

logo_1 (3)

zdravá škola