ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

Příprava na otevření školy k 25.5.2020

Vážení rodiče.

V souvislosti s pozvolným návratem do běžného života se připravujeme na otevření školy pro naše žáčky. Prosíme o předběžné nezávazné vyjádření Vašeho zájmu o umístění dítěte do školy, abychom mohli zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Níže uvádíme dosud známé pokyny z MZ ČR. Průběžně Vás budeme informovat o dalších opatřeních a pokynech MZ ČT a MŠMT.

Prosíme o zaslání informace elektronicky třídním učitelům, případně na e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz  k docházce do školy nejlépe do 30. dubna pro zajištění následných příprav. Děkujeme za spolupráci.

Na základě rozhodnutí MZ ČR bude v naší škole od 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Doporučený počet žáků ve skupině je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla dodržena zásada jedno dítě v lavici. Nošení roušek v průběhu vyučování je doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy nebo školského zařízení. Složení jednotlivých skupin je neměnné, dítě nemůže skupiny měnit. Tělesná výchova je zakázaná. Vzájemný kontakt různých školních skupin bude omezený. Provoz školní družiny či zájmového kroužku nad rámec jedné skupiny není povolen. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Komentáře nejsou povoleny.