ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

Příprava na otevření školy k 25.5.2020

Vážení
rodiče.

V souvislosti s pozvolným návratem do běžného
života se připravujeme na otevření školy pro naše žáčky. Prosíme o předběžné
nezávazné vyjádření Vašeho zájmu o umístění dítěte do školy, abychom mohli
zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Níže uvádíme dosud známé pokyny
z MZ ČR. Průběžně Vás budeme informovat o dalších opatřeních a pokynech MZ
ČT a MŠMT.

Prosíme o zaslání informace elektronicky třídním
učitelům, případně na e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz  k docházce do školy nejlépe do 30. dubna
pro zajištění následných příprav. Děkujeme za spolupráci.

Na základě rozhodnutí MZ ČR bude v naší škole od 25. května
2020 umožněna osobní přítomnost žáků a jejich organizované a zájmové aktivity
nepovinného charakteru formou školních skupin. Doporučený počet žáků ve skupině
je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla dodržena
zásada jedno dítě v lavici. Nošení roušek v průběhu vyučování je
doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i
jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové
práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy
nebo školského zařízení. Složení jednotlivých skupin je neměnné, dítě nemůže
skupiny měnit. Tělesná výchova je zakázaná. Vzájemný kontakt různých školních
skupin bude omezený. Provoz školní družiny či zájmového kroužku nad rámec jedné
skupiny není povolen. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním
Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších
osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný
příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do
věku 65 let).

Zápis do Mateřské školy Okrouhlice

Zveme rodiče i děti k zápisu do MŠ Okrouhlice pro školní rok 2020 – 2021, který se uskuteční v termínu od. 2. do 16. května 2020. Více informací v přiložených dokumentech:     
Zápis do Mateřské školy Okrouhlice
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

                              

Informace pro rodiče – zapůjčení notebooků, konzultace

Vážení rodiče, milé děti.

Po domluvě se zřizovatelem naší školy Vám nabízíme pro práci online naše školní počítače z učebny informatiky v období uzavření školy. Pokud budete mít zájem, prosím o zkontaktování na MO: 724907252, abychom domluvili způsob předání. Počet notebooků je omezený. Nabízíme i osobní konzultace s vyučujícími ve škole v souvislosti s výukou a dalšími záležitostmi.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice,
okres Havlíčkův Brod

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ v době přerušení provozu od 16. 3. 2020 do odvolání                                             

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Okrouhlice 203, okres Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště Mateřská škola Okrouhlice 203 (dále jen mateřská škola), na základě Vyhlášky č. 43/2006 Sb. ze dne 9. 2. 2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje snížení základní částky úplaty za měsíc březen 2020 na 50% = 200,-

Ředitelka ZŠ a MŠ Okrouhlice
Mgr. Milena Hodboďová

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte od 6. do 30. dubna 2020 – více informací zde

Žádost o přijetí, kritéria k zápisu a další potřebné tiskopisy najdete v záložce Dokumenty

Přerušení provozu MŠ

Vzhledem k tomu, že  rodiče po telefonickém zkontaktování nemají zájem umístit děti do mateřské školy, přerušení provozu z 16. 3. 2020 je platné až do odvolání.
Více informací