ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archivy

reditel

Zahájení výuky ZUŠ

Základní
škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou

Lipnice n.
S. 213, PSČ: 582 32, IČO: 70892857, tel. 569 432 721, mail: zslipnicens@seznam.cz, www.zslipnicens.cz

Zahájení
výuky ZUŠ

Vážení rodiče!

Prezenční
vzdělávání v ZUŠ začne od 25. 5. 2020.

Informace, které se týkají provozu a případných změn
v rozvrhu, řešte se svým vyučujícím.

Přijímací a postupové zkoušky se plánují na polovinu června. Informace
budou sděleny prostřednictvím webových stránek školy www.zslipnicens.cz

Případné další dotazy:

Mgr. Marie Opršálová, ředitelka školy, zslipnicens@seznam.cz

Mgr. Roman Machálek, vedoucí učitel ZUŠ,
roman.machalek@centrum.cz

Příprava na otevření školy k 25.5.2020

Vážení
rodiče.

V souvislosti s pozvolným návratem do běžného
života se připravujeme na otevření školy pro naše žáčky. Prosíme o předběžné
nezávazné vyjádření Vašeho zájmu o umístění dítěte do školy, abychom mohli
zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání. Níže uvádíme dosud známé pokyny
z MZ ČR. Průběžně Vás budeme informovat o dalších opatřeních a pokynech MZ
ČT a MŠMT.

Prosíme o zaslání informace elektronicky třídním
učitelům, případně na e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz  k docházce do školy nejlépe do 30. dubna
pro zajištění následných příprav. Děkujeme za spolupráci.

Na základě rozhodnutí MZ ČR bude v naší škole od 25. května
2020 umožněna osobní přítomnost žáků a jejich organizované a zájmové aktivity
nepovinného charakteru formou školních skupin. Doporučený počet žáků ve skupině
je 15 s možností navýšení dle místních podmínek tak, aby byla dodržena
zásada jedno dítě v lavici. Nošení roušek v průběhu vyučování je
doporučené, při výuce v lavicích může vyučující rozhodnout dle potřeby i
jinak. Roušky musí mít dětí u aktivit ve vzájemné blízkosti např. při skupinové
práci. Nošení roušek je povinné mimo třídu ve všech společných prostorách školy
nebo školského zařízení. Složení jednotlivých skupin je neměnné, dítě nemůže
skupiny měnit. Tělesná výchova je zakázaná. Vzájemný kontakt různých školních
skupin bude omezený. Provoz školní družiny či zájmového kroužku nad rámec jedné
skupiny není povolen. Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním
Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších
osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný
příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do
věku 65 let).

Informace pro rodiče – zapůjčení notebooků, konzultace

Vážení rodiče, milé děti.

Po domluvě se zřizovatelem naší školy Vám nabízíme pro práci online naše školní počítače z učebny informatiky v období uzavření školy. Pokud budete mít zájem, prosím o zkontaktování na MO: 724907252, abychom domluvili způsob předání. Počet notebooků je omezený. Nabízíme i osobní konzultace s vyučujícími ve škole v souvislosti s výukou a dalšími záležitostmi.

Informace pro strávníky ve školní jídelně

                        Vážení strávníci.

Vzhledem k nízkému zájmu o stravování ve školní
jídelně přerušujeme provoz ŠJ od
dnešního dne 17. 3. 2020 do pátku 20. 3. 2020.

Ve čtvrtek 19. 3. či nejpozději v pátek 20. 3. 2020 do 10.00 hod. prosíme o nahlášení zájmu o zajištění obědů pro následující týden od 23. 3. do 27. 3. 2020. Děkujeme za pochopení a spolupráci.       

                                      ZŠ a MŠ  Okrouhlice

Kontakty:

ŠJ Okrouhlice:                 777 112 457, 724 907 252

E-mail: trnkova.zs@okrouhlice.net

             reditel@zsokrouhlice.cz

Informace pro rodiče naší mateřské školy

           Vážení rodiče.

Vzhledem k tomu, že rodiče v tomto týdnu neprojevili
zájem o umístění dětí do mateřské školy, přerušujeme
provoz MŠ od dnešního dne 16. 3. 2020 do pátku 20. 3. 2020.

Prosíme o včasné telefonické nahlášení zájmu o
umístění dítěte do školky pro následující týden od 23. 3. do 27. 3. 2020. Tuto
informaci potřebujeme pro zajištění péče o děti ve čtvrtek  19. 3. či nejpozději v pátek 20. 3. 2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                        ZŠ a MŠ  Okrouhlice

Kontakty:
tel. číslo MŠ Okrouhlice: 569 432 319

   
  MO: 728 728 384

               724 907 252                                         

E-mail:
 
ms@zsokrouhlice.cz

             
reditel@zsokrouhlice.cz

Informace z důvodu uzavření školy

Rodiče žáků do 10 let, kteří budou potřebovat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení    (školy) si ji můžou vyzvednout v kanceláři školy každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin, nebo si zažádat o zaslání dokumentu elektronicky
na jejich emailovou adresu.
Informace k procvičování probíraného učiva pro žáky jednotlivých tříd budou k dispozici na našich www stránkách nebo případně v tištěné podobě v kanceláři školy od středy 18. 3. 2020.
Případné dotazy zodpovíme telefonicky: 569 489 118, MO: 724907252