Virtuální prohlídka

ZŠ a MŠ Okrouhlice

582 31 Okrouhlice 203
Okres Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina
IČO: 71001832
Datová schránka: ca6mfy4

ředitelka: Mgr. M. Hodboďová
telefon: 569 489 118
reditel@zsokrouhlice.cz

Facebook

Certifikáty

Obec Okrouhlice

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Archiv

Základní škola

Naše škola byla úspěšná v žádosti o finanční podporu z výzvy OP VVV   „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Číslo výzvy:                          02_16_022

Registrační číslo:                 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006566

Název projektu:                    Radost pro děti

Číslo jednací projektu:        MSMT-18006/2017

Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 603 620,00 Kč.

Projekt Radost pro děti je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, čtenářské a matematické kluby, doučování žáků a setkávání s rodiči.

 

 Plán ZŠ na školní rok 2017/2018

Získali jsme dotaci Kraje Vysočina na podporu polytechnické výchovy dětí v základní a mateřské škole ve výši 46 000 Kč.

skola

 

V tomto školním roce probíhá na naší škole pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc“ vyhlášené MŠMT a NÚV.

Do Hodiny pohybu navíc (dále jen HPN) se zapojily děti z 1., 2. a 3. ročníku, které jsou přihlášeny ve školní družině. Do naplnění kapacity se mohou přihlásit i ty děti, které do družiny nedochází. Podrobnosti zjistíte u ředitelky školy.

Jsme příjemci dotace z OP VK – Výzva č. 56 

Získanou dotaci využíváme na založení a práci čtenářských dílen, stínování a zahraniční jazykový kurz pro pedagoga.
lista

 

logo_1 (3)

zdravá škola